J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

Stravenky 2021:

Jak již platilo dříve (dle zákona o dani z příjmů) může si zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelný náklad částku do výše 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 h, maximálně však 55 % hodnoty stravenky. Vzhledem k tomu, že horní hranice stravného při cestě trvající 5 až 12 h pro rok 2021 činí 108,- Kč, maximální daňově uznatelná výše je tedy 75,60 Kč na pracovní směnu trvající alespoň 3h. Rozdíl mezi celkovou hodnotou stravenky a daňově uznatelnou výší je pro zaměstnavatele daňově neúčinným nákladem. Z uvedeného vyplývá, že daňově optimální výše stravenky pro rok 2021 je 137 Kč.

 

Stravenkový paušál 2021:

NOVINKA: Zaměstnavatel může od 1.1.2021 zaměstnanci poskytnout peněžitý příspěvek na stravování přímo, vyplacením společně se mzdou. Odpadne tím administrativní i finanční zátěž spojená se zprostředkováním stravenek. Jedná se o částku k čisté mzdě zaměstnance (nepodléhající dani ani sociálnímu a zdravotnímu pojištění), jejíž daňově uznatelná výše se váže, obdobně jako je uvedeno u stravenek, k hodnotě 70% horní hranice stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 h. Limit 55% hodnoty z celkového paušálu zde NENÍ stanoven. Tudíž, zaměstnavatel může v roce 2021 za každou odpracovanou směnu vyplatit k čisté mzdě zaměstnanci až 75,60 Kč a tato částka je u zaměstnance osvobozena od daně a odvodů. U zaměstnavatele se jedná v plné výši stravenkového paušálu o daňově účinný náklad.

 

Srovnání stravenek a stravenkového paušálu – modelové příklady:

Modelový příklad

Stravenkový paušál tedy může být při zachování stejné hodnoty jako měly vydávané stravenky nevýhodný pro zaměstnance v případě, kdy zaměstnanec nedoplácel zaměstnavateli nedaňovou část stravenky.

 

NOVINKA:  Od 01.01.2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy a daň z příjmů dle §6 zákona o dani z příjmů se opět počítá z hrubé mzdy. Rozdíly ve zdanění hrubé mzdy a superhrubé mzdy si lze spočítat na stránkách https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/danova-kalkulacka-mf-40283?fbclid=IwAR0NYWJ79qoLmQ8Wg5z1kY8JbKtFIWT5E7jg5jwgx8vJ_gi0_REfPBgvggs