J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

Účetní poradenství, analýzy

V oblasti jednání s peněžními, případně jinými ústavy Vám nabízíme následující služby:

 • zpracování kompletní dokumentace potřebné k jednání o poskytnutí bankovního úvěru fyzickým i právnickým osobám
 • zpracování kompletní dokumentace potřebné k zařazení do některého z programů podpory malého a středního podnikání či získání
 • bankovní záruky od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Jedná se zejména o následující dokumenty:

 • podnikatelský záměr
 • podnikatelská a případně úvěrová historie, zajištění odbytu a vstupů, analýza konkurence, marketingová studie, personální strategie,
 • multiplikační efekt získaných finančních prostředků apod.
 • ekonomická analýza podnikatelské činnosti včetně výhledu na požadovanou dobu
 • u daňové evidence přehled o majetku a závazcích a výkaz příjmů a výdajů
 • u účetnictví rozvaha, výsledovka a cash flow
 • analýza zásob, pohledávek, závazků včetně komentáře
 • analýza vybraných poměrových ukazatelů včetně komentáře
 • jakékoliv další dokumenty vyžádané bankou