J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

Kurzy, tréninky

V oblasti lektorské/trenérské činnosti nabízíme následující služby:

Kurz – Daňová evidence v praxi (rozsah 16 hodin)

Účastníci kurzu budou seznámeni se zásadami vedení daňové evidence.

 • zákon o účetnictví
 • vedení peněžního deníku formou praktického příkladu
 • vytvoření analytické účetní evidence
 • uzavření peněžního deníku
 • zjištění údajů pro výpočet základu daně z příjmů
 • praktické problémy a případy z účetní praxe
 • orientační seznámení s daňovými předpisy – daň z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty

Praktické příklady – otevření daňové evidence, operace běžného roku, účetní závěrka a uzávěrka.

Účastníci obdrží pracovní materiál, praktické příklady budou trénovány interaktivní formou.


Kurz – Účetnictví v praxi (rozsah 32 hodin)

Účastníci kurzu budou seznámeni s komplexním vedením agendy podvojného účetnictví. Účtování jednotlivých účetních případů je vždy vysvětleno na praktických případech a výklad je zaměřen na konkrétní zvládnutí účetních případů.

 • zákon o účetnictví
 • účtová osnova a postupy účtování
  • dlouhodobý majetek
  • zásoby
  • finanční účty
  • zúčtovací vztahy
  • kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  • náklady
  • výnosy
  • závěrkové a podrozvahové účty

Praktické příklady – otevření účetnictví, operace běžného roku, účetní závěrka a uzávěrka.

Účastníci obdrží pracovní materiál, praktické příklady budou trénovány interaktivní formou.


Trénink – Komunikační a prodejní dovednosti (rozsah individuální)

Cílem tréninku je zlepšení komunikačních a prodejních dovedností jak zaměstnanců v přímém styku s klienty, tak managementu malých a středních firem. Tréninky jsou zpravidla šity na míru požadavků daných firem a jsou zaměřeny zejména na:

 • komunikační dovednosti
  • komunikace jako proces
  • základní cíle komunikace
  • vnímání, chyby ve vnímání
  • základní komunikační pravidla
  • způsob vyjadřování, aktivní naslouchání
  • ošetřování vztahu s klienty s praktickým nácvikem
  • zpětná vazba
  • řešení konfliktů
 • prodejní dovednosti
  • struktura prodejního rozhovoru s praktickým nácvikem
  • prezentace produktu – parametr, výhoda a užitek produktu
  • důvody vzniku námitek klienta a jejich zpracování
  • reaktivní a proaktivní způsob prodeje
 • telefonní dovednosti
 • kvalita služeb
 • segmentace a kategorizace klientů jako marketingový nástroj
 • týmová spolupráce

Tréninky jsou vedeny interaktivní formou s množstvím skupinových her a soutěží s praktickým nácvikem možných situací – to vše za použití audiovizuální techniky a kvalifikovaného poskytování zpětné vazby jak trenérem prodejních dovedností, tak ostatními účastníky tréninku.

Po dohodě se zadavatelem je možno u absolventů tréninku nadále provádět koučovací proces zaměřený na zavedení a další rozvíjení nabytých poznatků a dovedností přímo v praxi.