J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

Komplexní mzdová agenda

V oblasti mzdové agendy poskytujeme zejména následující služby:

  • komplexní zpracování všech typů mezd malým i velkým organizacím
  • zavedení evidenčních karet zaměstnanců
  • návrhy pracovních smluv
  • zajištění ohlašovacích povinností
  • komplexní zpracování veškerých druhů mezd
  • sestavení a odevzdání všech zákonem předepsaných formulářů
  • zpracování a odevzdání všech zákonem stanovených tvrzení
  • zastupování na všech institucích a úřadech
  • zákonem stanovená archivace dokumentů