J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

Vedení účetnictví a daňové evidence

V oblasti účetnictví a daní poskytujeme zejména následující služby:

 • vedení daňové evidence a účetnictví
 • odborný dohled nad vedením účetnictví
 • zavedení účetního systému firmy
 • rekonstrukce a revize účetnictví
 • zpracování účetnictví firem v insolvenci či konkurzu (služby pro insolvenční správce či správce konkurzní podstaty)
 • zastupování na všech úřadech
 • zpracování všech typů daňových tvrzení (přiznání) a podání, jako např.:
  • tvrzení (přiznání) k dani z příjmů fyzických osob
  • tvrzení (přiznání) k dani z příjmů právnických osob
  • tvrzení (přiznání) k dani z přidané hodnoty
  • tvrzení (přiznání) ke spotřební dani
  • tvrzení (přiznání) k silniční dani
  • tvrzení (přiznání) k dani z nemovitostí
  • tvrzení (přiznání) k dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
  • vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů
  • vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků