J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

Kdy musíte podat přiznání sami!

  • Jste zaměstnaní, ale vaše ostatní výdělky, například z pronájmu, přesáhly 6 000 korun ročně. Máte jednoho hlavního zaměstnavatele a současně ve stejném období i jiné příjmy ze závislé činnosti – nejčastěji dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce, jestliže je daň z nich daní zálohovou.
  • Nejste zaměstnaní a máte příjem z podnikání, pronájmu či z takzvaných ostatních činností vyšší než 15 000 korun za rok. Týká se to například důchodců, studentů, lidí na rodičovské.
  • Vykazujete ztrátu z podnikání – o ni si totiž budete chtít zvýšit výdaje v následujícím období. Dostáváte příjmy ze zahraničí a zároveň i z činnosti v tuzemsku.
  • Máte příjmy jen od zaměstnavatele, ale v roce 2019 máte základ daně vyšší než 1 569 552 korun a budete platit solidární daň.
  • Jste-li OSVČ, v roce 2019 jste neměli příjmy z této činnosti a nemáte ani žádné jiné, oznamte to správci daně podáním nulového přiznání nebo alespoň prohlášením, že jste v roce 2019 neměli žádné zdanitelné příjmy.
  • Dostali jste dar hodnotnější než 15 000 korun od někoho nepříbuzného.
  • Vyhráli jste v loterii a její organizátor daň neodvedl.
  • Obdrželi jste pojistné plnění, které je náhradou mzdy (například u pracovního úrazu).
  • Máte příjmy z prodeje cenných papírů, které jste vlastnili kratší dobu než tři roky.
  • Vypověděli jste předčasně penzijní připojištění nebo životní pojistku, které jste si uplatňovali v odpočtech.

ZDROJ

 

 


  zpět na výpis novinek