J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

Kompenzační bonus pro OSVČ 25 000 Kč

Kdo může kompenzační bonus čerpat?

 • každý OSVČ, který podniká na hlavní činnost
 • OSVČ na vedlejší činnost, kteří současně nejsou zaměstnáni, ale jsou například na rodičovské či mateřské dovolení, pobírají starobní či invalidní důchod, pečují o zdravotně postiženou osobu, nebo to jsou podnikající studenti, kteří se teprve připravují na budoucí povolání

Všichni žadatelé musí zároveň čestně prohlásit, že nemohli zcela nebo z částí vykonávat svoji činnost v důsledku COVID-19 a současných vládních opatření.

Jako hlavní důvody pak mohou být posuzovány případy kdy:

 • živnostník musel uzavřít svoji provozovnu nebo omezit její provoz,
 • byla živnostníkovi nebo jeho zaměstnancům nařízena karanténa,
 • živnostníkovi se omezila poptávka po jeho službách či produktech,
 • byly omezeny nebo zcela ukončeny dodávky služeb či produktů,
 • živnostník musel pečovat o dítě.

Jakou částku je možné žádat?

Celková částka 25 000 Kč bude proplacena těm, kteří splnili výše veškeré podmínky v období 12.3.-30.4.2020.

Pokud by podmínky byly splněny pouze v některých dnech, bude za tyto dny OSVČ proplacen bonus ve výši 500 Kč/den.

Kdy mohu o kompenzační bonus zažádat?

Žádosti se začali přijímat od 9.4.2020. Živnostník má následně možnost o kompenzační bonus žádat až do 30.6. 2020. Pokud by do této doby nezažádal, nárok na bonus mu zanikne.

Jak mohu o kompenzační bonus zažádat?

Stáhněte si jednoduchý formulář, který vyplníte a odešlete.

Vyplněnou žádost živnostník zašle na svůj finanční úřad buď:

 • emailem (nemusí být opatřen elektronickým podpisem),
 • datovou schránkou,
 • daňovým portálem,
 • poštou
 • fyzicky přímo do sběrných boxů umístěných na finančních úřadech.

Co by se stalo, kdyby byl kompenzační bonus čerpán neprávem?

Upozorňujeme, že kompenzační bonus je určen pro ty OSVČ, kteří splňují veškeré výše zmíněné podmínky. Není stále jasné, jakým způsobem budou finanční úřady v budoucnu hodnotit, zda daný podnikatel měl či neměl na bonus opravdu nárok a zda byl opravdu virem zasažen. Finanční správa však na svých stránkách informuje, že pokud by někdo čerpání bonusu zneužíval, bude mu později doměřena daň ve výši vyplaceného bonusu.

Proto doporučujeme uchovávat veškerou dokumentaci a důkazy o tom, že podnikatel zasažen skutečně byl. Může se jednat i o emailovou komunikaci, kde klienti například ruší objednávky nebo snižují objem práce. Ti, kteří museli uzavřít svoji provozovnu by měli být schopni podložit, že přišli o část svých příjmů. Zároveň je možné prokázat nemožnost vykonávat činnost tím, že živnostník předloží doklad o uzavření školského zařízení.

Bude se považovat kompenzační bonus jako příjem, který bude potřeba zdanit?

Ne. Navíc kompenzační bonus je osvobozen nejen od daně, ale také z něj není potřeba odvádět ani sociální a zdravotní pojištění.

Když o kompenzační bonus zažádám, bude mi nějak krácen kvůli nedoplatkům u finančního úřadu nebo exekucím?

Ne, kompenzační bonus nebude podléhat výkonu rozhodnutí a exekucí, a zároveň nemůže být použit pro úhradu nedoplatku u finančního úřadu.

Co když jsem přerušil svoji živnost a přihlásil jsem se na Úřad práce?

Pokud se OSVČ již přihlásil na Úřadu práce a přerušil svoji živnost, má možnost si znovu obnovit svoji živnost a čerpat kompenzační bonus. Pokud již živnostník začal čerpat dávku v nezaměstnanosti, bude mu o tuto částku kompenzační bonus krácen.

Mohu čerpat zároveň kompenzační bonus a ošetřovné?

Ano, tyto dva příspěvky se navzájem nevylučují.

 

ZDROJ

 

 


  zpět na výpis novinek