J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

Kompenzační bonus pro OSVČ

O kompenzačním bonusu až 25 tis. Kč za prvé bonusové období (tzn. 500 Kč za každý den z 50denního bonusového období od 12.3. do 30.4.2020) jsme Vás již informovali. Parlament 5.5.2020 potvrdil doplnění zákona 159/2020 Sb. o další dvě bonusová období. Tuto novelizaci podepsal prezident a 7.5.2020 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů a již je tak umožněno podávání žádostí za druhé bonusové období.

Druhým bonusovým obdobím bude období od 1.5. do 8.6.2020 a třetím období od 9.6. do 31.8.2020, pokud budou trvat i v této době krizová opatření.

V současné době již mohou OSVČ, které jsou postiženi i v květnu popř. i červnu, žádat o bonus za toto další období. OSVČ, které podali či podají žádost o kompenzační bonus za období do 30.4.2020 (za toto období lze žádost podat do 29.6.2020) budou moci podat samostatně další žádost za další bonusové období (do 7.8.2020). OSVČ, které žádost zatím nepodali či v nejbližší době nepodají, mohou podat jednu žádost a uplatnit v ní nárok i za obě bonusová období.

Novela zavádějící další bonusová období dále umožňuje čerpat bonus těm OSVČ, které jsou současně pedagogičtí zaměstnanci.

Finanční správa připravila žádost o kompenzační bonus. Žádost obsahuje údaje za prvé i druhé bonusové období. OSVČ, která již žádala o bonus za prvé období podá novou žádost, kde uplatní jen dny spadající do období od 1.5.2020. OSVČ, které dosud nepožádali o bonus za období do 30.4.2020 mohou nyní požádat najednou o bonus za obě období. Žádost lze podat např. následujícím způsobem:

  • do staženého interaktivního pdf souboru žádosti se vyplní příslušné údaje vč. místně příslušného finančního úřadu
  • po výběru údajů o místně příslušném finančním úřadu a jeho územním pracovišti se do formulář automaticky doplní e-mailová adresa, na kterou lze formulář následně odeslat
  • vyplněný formář se vytiskne
  • vytištěný formulář se podepíše a naskenuje
  • na e-mailovou adresu územního pracoviště finančního úřadu, která se automaticky doplnila do interaktivního formuláře, se odešle e-mail, do jehož předmětu se uvede „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“ a ke kterému se jako příloha nahraje naskenovaný soubor s podpisem žádosti.

Formální podmínkou pro nárok na kompenzační bonus je, že příslušná osoba byla OSVČ pro účely důchodové pojištění k 12.3.2020 a nebyla současně zaměstnancem pro účely nemocenského pojištění. Po vyhlášení novely zákona o kompenzačním bonusu se podmínka, že OSVČ nesmí být v daný den současně zaměstnancem pro účely nemocenského pojištění nebude vztahovat na zaměstnance z titulu výkonu zaměstnání v činnosti pedagogické.

ZDROJ


  zpět na výpis novinek