J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

Vyplácení ošetřovného po dobu nouzového stavu.

Co se změní?

  • Ošetřovné po skončení zákonem stanoveného nároku (9 dnů, u samoživitelů 16 dnů) bude nadále vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení.
  • Ošetřovné se bude vztahovat na péči o děti mladší 13 let.
  • Ošetřovné se bude nově poskytovat po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení, tedy bude náležet i po vyčerpání řádné podpůrčí doby.
  • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.
  • Nárok na ošetřovné vznikne za podmínky žití ve společné domácnosti i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby bez věkového omezení.
  • Ošetřovné má být nově i pro OSVČ. Toto ošetřovné bude činit 424 korun za den. Bude to pro všechny OSVČ, jejichž potomci jsou ve věku 6 až 13 let. Další podmínkou bude, že jejich manžel či manželka nečerpají ošetřovné v klasickém zaměstnaneckém vztahu.

Máte zaměstnance nuceně doma?

Zaměstnavatelům bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

  •  z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) – zaměstnancům bude vyplácena ve výši     60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.
  • z důvodu překážky na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz) -náhrada mzdy nebo platu bude vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

ZDROJ


  zpět na výpis novinek