J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

Odklad splátek až o půl roku schválil Senát

Lidé i firmy budou moci v souvislosti s epidemií koronaviru přerušit buď na tři, nebo na šest měsíců splácení úvěrů a hypoték. Délku přerušení, o které musí banku požádat, si budou smět vybrat.

Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se prodlouží o dobu, kdy bude přerušeno. Do budoucna nebude toto přerušení komplikovat další případně žádosti o úvěry.

Na jaké úvěry se tento odklad vztahuje?
  • na úvěry sjednané před 26. březnem 2020
  • kreditní karty
  • kontokorentní úvěry
  • revolvingové úvěry
  • operativní leasing
  • úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu

Splátky nelze odložit u úvěrů, u nichž byl dlužník k 26. březnu 2020 ve více než 30denním prodlení.

 

Spotřebitelský úvěr

Nově se rozšiřuje okruh úvěrů, u nichž jsou stanoveny maximální sankce za opožděné splátky.

Doposud se to týkalo jen úvěrů pro spotřebitele. Nově se ochrana bude vztahovat i na úvěry pro OSVČ. Při prodlení delším než 90 dnů nebude výše smluvní pokuty moci přesáhnout 0,1 procenta denně z dlužné částky.

Součet všech smluvních pokut pak nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení navíc po 90 dnech nesmí přesáhnout zákonnou výši.

ZDROJ


  zpět na výpis novinek