J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

Ošetřovné v návaznosti na provoz škol, školských a dětských zařízení

Obnovení prezenční výuky dítěte v plném rozsahu

Jedná se například o žáky prvního stupně základních škol, u kterých je dle informací MŠMT od pondělí 30. 11. 2020 prezenční výuka obnovena již pro všechny ročníky.

Potřeba péče o tyto děti tedy končí, pečující osoby naposledy vyplňují formulář Žádosti o ošetřovné za měsíc listopad. Naposledy lze u dětí, pro které se takto obnovila prezenční výuka, uplatnit nárok na ošetřovné za den předcházející obnovení výuky – ten se vyplní i do prohlášení
o uzavření školy v části A. tiskopisu Žádosti o ošetřovné. Po vyplnění předá zaměstnanec tiskopis zaměstnavateli.

Při vyplňování nezapomeňte doplnit číslo žádosti, pod kterým jste uplatnili nárok na ošetřovné v předchozím měsíci, a zaškrtněte, že se navazuje na žádost z minulého měsíce.

Zaměstnavatel v části „Záznamy zaměstnavatele“ vyplní rozpis směn a uvede údaj o datu, kdy zaměstnanec opětovně zahájil výkon zaměstnání (zpravidla to bude 30. 11. 2020).

 

Rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech)

V tomto případě se jedná o formu výuky, kdy se nově střídají jednotlivé třídy po týdnech. Při splnění ostatních podmínek nároku na ošetřovné pak tato dávka náleží nadále v těch dnech, pro které platí zákaz osobní přítomnosti žáka ve škole, a dítě je tedy doma na distanční výuce.

Aktuálně se nárok na ošetřovné může týkat nezaopatřených dětí závislých na pomoci jiné osoby (I. stupeň), které jsou žáky druhého stupně ZŠ, na němž se od 30. 11. 2020 bude uplatňovat střídání distanční a prezenční výuky.

Rodiče a pečující osoby proto budou pokračovat v již uplatněných Žádostech o ošetřovné (tedy na další žádosti o dávku budou uvádět stále původní číslo prvotní žádosti) a vykazovat na nich dny péče o dítě na distanční výuce, dokud u jejich dítěte nedojde k plnému obnovení prezenční výuky. Pak nárok na ošetřovné zanikne, jak uvádíme výše.

Jaký bude postup, pokud budou školy opětovně uzavřeny?

V případě, že by došlo k opětovnému uzavření škol (případně k přechodu z plné prezenční výuky do rotačního režimu), bude se jednat o nově vzniklou potřebu péče, kdy rodič či jiná osoba, která bude o dítě pečovat a žádat ošetřovné, vyplní novou žádost o ošetřovné (vygeneruje se nové číslo žádosti).

 

ZDROJ


  zpět na výpis novinek