J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

OSVČ – Odpuštění záloh na sociálního pojištění

OSVČ od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine. Živnostníci nikde nemusí o toto odpuštění platby žádat. Změna platí automaticky pro všechny (tzn. pro hlavní i vedlejší výdělečnou činnost). Jediným odvodem bude platba nemocenského pojištění u dobrovolně pojištěných OSVČ.

Jak to v praxi?

  • Odvádíte minimální zálohy? Povinné platby na důchodové pojištění za březen až srpen máte odpuštěné v plné výši.
  • Odvádíte víc než minimální zálohy? Od března do srpna nemusíte platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok ale zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020. Rozdíl záloh uhradíte jako doplatek pojistného po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020, tedy do měsíce po odevzdání daňového přiznání.

OSVČ, které už v březnu 2020 své zálohy zaplatily, budou tyto platby využity jako předplacená platba na měsíc září.

Doba od března do srpna se i nadále započítává pro důchodové nároky. Bude se k ní přihlížet stejně, jako byste odváděl/a zálohy stanovené pro rok 2019.

ZDROJ


  zpět na výpis novinek