J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

Praktický průvodce e-neschopenkou

  • Pojištěnec už nemusí předávat žádné doklady od lékaře společnosti, ve které pracuje. Náhrada mzdy i nemocenské zaměstnavateli přijdou automaticky
  • Nemocnému dál zůstává v papírové podobě jediný doklad Průkaz práce neschopného pojištěnce
  • Zaměstnavatel se buď přihlásí do ePortálu ČSSZ nebo si aktivuje jeho notifikační službu. V takovém případě mu budou chodit automatická hlášení při každém rozhodnutí lékaře o vzniku, trvání a o ukončení neschopenky. Může si vybrat mezi zprávou zaslanou do datové schránky, nebo na e-mailovou adresu
  • E-neschopenku si bude navíc moci propojit i s vlastním personálním nebo mzdovým softwarem

 

Jak to tedy bude fungovat?

krátkodobá nemoc (1-2 týdny):

  • firmě přijde informace jak o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, tak i ukončení neschopenky nemocného pracovníka. Tuto informaci by měl zaměstnavateli okamžitě nahlásit i zaměstnanec!
  • podle zákoníku práce pak firma pracovníkovi vyplatí náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost.

dlouhodobá nemoc (déle jak 14 dní)

  • prvních dva týdny jsou stejné jako u krátkodobé nemoci
  • po 14cti kalendářních dní, lékař zašle na příslušnou OSSZ informaci o tom, že zaměstnancova neschopenka stále trvá, a současně ji zapíše i do Průkazu práce neschopného pojištěnce
  • pro zaměstnavatele již nebude vystavovat žádné potvrzení, například jako byl doposud takzvaný lístek na peníze
  • tuto povinnost bude mít naopak zaměstnavatel, který elektronicky vyplní a zašle Přílohu k žádosti o dávku s údaji potřebnými pro výpočet nemocenského. „Novinkou je, že na této příloze zaměstnavatel uvede i platební účet, na který pracovníkovi vyplácí mzdu

 

ZDROJ


  zpět na výpis novinek