J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

Režim C programu Antivirus

Vláda schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na další finanční pomoc firmám. Jedná se o tzv. režim C programu Antivirus, tedy odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Návrh zákona o sociálním pojištění promíjí tu část pojistného na sociální zabezpečení, které platí zaměstnavatelé tzn. 24,8 % z úhrnu příjmů zaměstnanců za červen, červenec a srpen.

Zaměstnavatelé nebudou předkládat žádost, ale v měsíčním výkazu pouze oznámí OSSZ snížení vyměřovacího základu a zaplatí snížené pojistné.

Podmínky, které musí zaměsnavatel splnit:
  1. zaměstnávat nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Počet zaměstnanců se zjišťuje k poslednímu dni v měsíci březnu
  2. nepropustí více než 10 % zaměstnanců a zároveň udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020

Podmínky na prominutí pojistného se budou posuzovat v každém měsíci zvlášť:

  • Počet zaměstnanců v pracovním poměru k poslednímu dni měsíce, za který se uplatňuje sleva, není nižší o více než 10 % v porovnání s březnem 2020
  • Součet vyměřovacích základů, tedy objem mezd, pro odvod pojistného za konkrétní měsíc není nižší o více než 10 % v porovnání s březnem 2020

Zaměstnavatel také musí pro získání nároku na prominutí pojistného zaplatit včas pojistné za zaměstnance a nemůže čerpat v příslušném kalendářním měsíci prostředky z programu Antivirusvrežimu B, tedy překážek vpráci na straně zaměstnavatele.

Návrh zákona nyní projedná Sněmovna i Senát ve stavu legislativní nouze a po podpisu prezidenta republiky bude zákon účinný dnem jeho vyhlášení.

ZDROJ

 


  zpět na výpis novinek