J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

Silniční daň 2019

Do pátku 31. ledna je každý poplatník silniční daně povinen podat přiznání k silniční dani a daň, případně její doplatek, uhradit. Kdo je poplatníkem daně silniční? Kterých vozidel se daň týká?

 

Kdo je poplatníkem

Poplatníkem daně je osoba, ať už fyzická, či právnická, zapsaná v technickém průkazu jakožto provozovatel vozidla. Dále osoba, užívající vozidlo po zemřelé osobě, případně zaniklé či zrušené právnické a fyzické osobě, nebo ten, kdo vozidlo užívá po provozovateli, který je z registru vozidel již odhlášen. Pochopitelně je poplatníkem silniční daně také zaměstnavatel vyplácející cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního vozidla, samozřejmě pokud ten sám není poplatníkem silniční daně.

Předmět silniční daně

Jsem-li poplatníkem daně z příjmů právnických či fyzických osob a používám vozidlo registrované a provozované v České republice, pak je toto vozidlo předmětem silniční daně. Existují samozřejmě výjimky, těmi jsou vozidla používaná k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů.
Předmětem daně silniční jsou vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Předmětem daně naopak nejsou speciální pásové automobily, zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, vozidla se zvláštní registrační značkou a další zvláštní vozidla podle zvláštního předpisu.

ZDROJ


  zpět na výpis novinek