J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

Změňte si výši zálohy na zdravotní pojištění.

Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí „minimum roku 2019“ ve výši 2208 Kč, případně platí na základě výpočtu dle svých příjmů a výdajů sice více, ale méně než 2352 Kč.

Lednovou platbu musí OSVČ odvést od 1. ledna 2020 do pondělí 10. února 2020.

ZDROJ


  zpět na výpis novinek